European Union
This project is funded by the European Union

Är du en nyutnämnd lärare som precis börjat sin undervisningskarriär eller undervisat i mindre än två år? Eller är du en mentor som har fått ansvaret att hjälpa nyutnämnda lärare att framgångsrikt påbörja sitt yrkesliv? Då är INDUCAS-projektet något för dig!

INDUCAS är ett pilotprojekt som lanserades i maj 2017 och finansieras av Europeiska Unionen, och vars syfte är att ta itu med två huvudfrågor:

1. Hur kan nyblivna lärare bättre stödjas genom ett riktat nätverk som underlättar en dialog bland dem?

2. Hur kan ett liknande nätverk av mentorer hjälpa dem att utveckla sin praxis inom sin egen gemenskap och till nytta för nyblivna lärare som de är skyldiga att stödja?

Under pilotfasen av INDUCAS (2017-2018) uppmanas nyanställda lärare och mentorer från Italien, Frankrike, Sverige och Rumänien att gå med i plattformen och delta i åtta gemenskaper (en gemenskap för var och en av de två nätverken i var och en av de fyra länderna). De kommer att kunna interagera med kollegor, dela idéer, ta itu med utmaningar och lära sig på sitt eget språk.

Hundratals lärare deltar redan i gemenskaperna som lanserades i maj 2017. Du har nu möjligheten, under september 2017, att bli en del av detta livfulla nätverk av lärare.

Om du är intresserad av att bli medlem i en av de fyra gemenskaperna för nyanställda lärare, fyll i detta formulär.

Om du är intresserad av att gå med i nätverket för mentorer, fyll i detta formulär.